Algemeen
SV Sjefke Heer fietst in principe iedere zondag van het jaar. In de maanden april tot en met september wordt er ook op de woensdagavond gefietst.
Voor de maanden maart tot en met oktober stelt onze routecommissie een programma vast dat gepubliceerd wordt op deze website.

Routecommissie

Onze routecomissie bestaat uit Fons, Harrie, Marc, Nico en Ger. Zij beslissen ook of een route ingekort wordt als we wat later verwachten aan te komen door onvoorziene omstandigheden. Ook kunnen zij beslissen om een anderen route te rijden dan die in het routeprogramma is opgenomen.

Vertrektijden zondag

In zomermaanden (april t/m oktober) vertrekken we iedere zondagochtend om 9:30 uur. Met uitzondering van de 1e en 3e zondag in de maanden juni, juli en augustus. Dan is de vertrektijd 9:00 uur en fietsen we een iets langere route.
De wintermaanden (november t/m maart) vertrekken we om 10:00 uur.

Vertrektijden woensdag

In de maanden (mei t/m augustus) vertrekken we iedere woensdagavond om 19:00 uur. In april en september vertrekken we om 18:30 uur.
Rit van vandaag of eerst komende rit
SV Sjefke Heer